Sporządzania zeznań rocznych

Usługa obejmuje

PIT-36 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
PIT-37 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.