Prowadzenia Ryczałtu Ewidencjonowanego

Usługa obejmuje

pomoc w rejestracji działalności;
zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży;
sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT;
zsporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych;
sporządzanie deklaracji VAT;
rozstrzyganie i prowadzenie innych spraw związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.