Prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

Usługa obejmuje

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT);
zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np. ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu);
sporządzanie wszelkich niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
inne wyżej nie wymienione czynności.