Pomocy w uzyskaniu dotacji

Usługa obejmuje

pomoc w przygotowaniu wniosku o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, poprzez: wypełnienie wniosku, opracowanie kalkulacji planowanych przychodów, przygotowanie analizy SWOT wraz z wnioskami, obliczenie opłacalności przedsięwzięcia, pisanie uzasadnień i podsumowań;

pomoc przy pisaniu wniosku o uzyskanie dotacji z UE, począwszy od przygotowania założeń projektu, wyboru odpowiedniego programu unijnego, opracowania dokumentacji projektowej poprzez otrzymanie i rozliczenie dotacji;

sporządzanie wniosków kredytowych oraz biznesplanów do banków i innych instytucji finansowych.